نظرسنجی سنجش رضایت مندی پرسنل

همکاران محترم منابع انسانی، با توجه به دستور العمل اجرایی معاونت منابع انسانی گروه، شرکتهای زیر مجموعه ملزم به انجام نظر سنجی سنجش رضایت مندی پرسنل گردیده اند. بدین منظور می توانید با هماهنگی واحد منابع انسانی گروه، لینک اختصاصی شرکت خود را دریافت و در اختیار پرسنل قرار دهید.

اطلاعات تماس:  سرکار خانم جعفرپور

شرکتهای زیر مجموعه

  • 1
  • 2

logo new گروه فرزانگان فارس نیکو


  
Copyright © 2019 FARZANEGAN FARS NIKOO

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.